Hipòtesi obligada

TOTS ELS TREBALL PODEN I HAN DE TENIR HIPÒTESI.

Tots els treballs han de tenir hipòtesi. La podeu redactar o acabar de polir-la  un cop fet el treball.
La hipòtesi va després de l’objectiu del treball.
Us poso alguns exemples de com fer-la: (evidentment ho heu de redactar millor i més complet)

     A)     Treball de filtrar bacteris amb una membrana.....................
·         Objectiu: Esbrinar si una membrana pot o no filtrar
·         Hipòtesi:  Possiblement la membrana filtre un 80% dels bacteris 

     B)      Treball de fer una granja ecològica.................
·         Objectiu:
·         Hipòtesi:  És possible que una granja ecològica millori la qualitat de vida dels animal, però també és possible que les despeses siguin més grans.

    C)      Treball de consell genètic..................
·         Objectiu:
·         Hipòtesi:  Possiblement l'actuació de cada família serà diferent en funció de la situació,  del diagnòstic, de ..............................

    D)     Treball de dissecció..................
·         Objectiu: conèixer l’estructura interna de l’animal......................
·         Hipòtesi:  Possiblement la dissecció ens donarà una visió detallada de les seves parts internes i millorà el coneixement del funcionament dels seus òrgans............