La introducció

És aconsellable fer la introducció a mesura que vas fent el treball o cap al final. 

Quan es llegeixi la introducció, el lector ha de fer-se una idea del que trobarà al llarg del treball

Pots començar contextualitzant el mart teòric del treball --> Per introduir el tema pots basar-te en:
ALLÒ QUE VA DIR LA XÈNIA A LA XERRADA DE COM EXPOSAR EN PÚBLIC, DE COMENÇAR AMB UNA FRASE PER “TRENCAR EL GEL”?.
 Doncs també és pot aplicar al començament de la introducció. Podeu buscar una notícia, una frase, un tros (3-5 línies) que us permetin introduir el tema del vostre treball

 I després pots seguir un esquema semblant a aquest: 

Vaig escollir aquest treball perquè........................................................

L’objectiu d’aquest treball és ................................... (ho podeu copiar de la part pràctica i posar igual o modificat)

Al realitzar el treball m’he plantejat com hipòtesi.............................. (ho podeu copiar de la part pràctica i posar igual o modificat)

La metodologia que he fet servir en aquest treball ha estat............................ (ho ho resumiu de la part pràctica

Finalment..............

Les dificultats que m’he trobat han estat...........................

Alguna altra cosa que vulgueu afegir en relació al vostre treball que no sigui opinió personal subjectiva