Abstract científic

Què és un abstract?

És un terme que prové del llatí "abstractum" i que fa referència a la forma condensada d’un text.

Tècnicament és un resum d’enunciats breus i organitzats (en general, de 150 a 350 paraules) que descriuen, sintetitzen i representen exhaustivament les principals idees d'un treball científic.

Essencialment compleix dos funcions: en primer lloc, permet informar i prendre decisions sobre els continguts d’un determinat text científic i, per un altre costat, permet possessionar els documents científics en bases de dades.


REQUISITS QUE HA DE COMPLIR
 • Ha de redactar-se en tercera persona. Es pot redactar en present d'indicatiu, encara que algunes vegades també es pot fer en passat fent referència a la investigació realitzada.
 • Ha de contenir de forma molt resumida:
  • Introducció.
  • Objectiu de la investigació.
  • Breu descripció de la metodologia emprada.
  • Resum dels resultats.
  • Breu resum de les conclusions.
 • Va abans de l'índex i de la introducció.
 • S'ha de redactar al menys en dues llengues: anglès (obligatori) i una altra llengua, que és la que s'ha utilitzat al treball.
 • Al final del text ha de contenir 4 o 5 paraules clau. Aquestes paraules són les que permetran identificar el teu treball, o article o investigació en una recerca a internet.

CONSULTA EXEMPLES