La conclusió

Com fer la conclusió del TdR 

ES RECOMANABLE LLEGIR LA INTRODUCCIÓ I DESPRÉS LA CONCLUSIÓ PERQUÈ TINGUIN COHERÈNCIA ENTRE ELLES
La conclusió i la introducció actuen com un mirall, la primera correspon al reflex de la segona, el contingut de la conclusió estarà regit per allò que s'ha proposat a la introducció. D'aquesta manera, si a la introducció es proposa una hipòtesi, a la conclusió s'haurà de reprendre i confirmar; si es presenten uns objectius, a la conclusió s'haurà de verificar el compliment o no compliment d'aquests objectius. A la conclusió se solen presentar també possibles àrees febles de l'argumentació, l'explicació o el model teòric revisat.

Podem identificar tres parts constituents de l'etapa final del treball, és a dir de l'apartat teu de la conclusió:

·         Síntesi del que has plantejat en el desenvolupament del treball (del que tracta el treball, dels resultats i de la discussió dels resultats)
·         Conclusió que reprèn el proposat a la introducció (hipòtesi, objectius, ...)
·        Projecció del teu treball. (Relació amb altres temes, amb altres estudis, visió personal,...)


La conclusió ha de ser un resum dels resultats als que has arribat amb les investigacions del treball. Pot portar continguts que ja heu redactat a la discussió dels resultats (no passa res si es repeteixen idees i frases, sempre que es faci de manera coherent). Podeu parlar de com pot influir això en un futur, podeu parlar de les dificultats que heu trobat, però recordeu que és un treball científic, per tant cal fugir d'opinions molt subjectives i emocionals.

Enllaços amb orientacions per fer la conclusió