Recursos


  • Biblioteca URV. Aquí us podreu baixar el formulari per poder anar a la biblioteca de l'URV a buscar informació. Després de baixar el formulari i consultar la pàgina parla amb el teu tutor de TdR.