L'exposició oral


SUGGERIMENTS PER LA PRESENTACIÓ ORALABANS DE FER LA PRESENTACIÓ ÉS ACONSELLABLE FER-TE EN UN FOLI UN ESQUEMA DE CADA DIAPOSITIVA


 • La durada de la presentació ha de ser de 15 a 20 minuts. No us podeu passar dels 20 minuts.
 • No ha de contenir un gran nombre de text. Però si que has de saber explicar tot el que tens a continuació.
 • La presentació ha de contenir de forma clara i entenedora les idees que s'indiquen a continuació. També se us dona una guià de com organitzar-vos les diapositives. Tot i així podeu crear la vostra presentació com millor us sembli, sempre que hi sigui totes les idees.
  • Diapositiva 1-->Títol del treball, nom de l'alumne, nom del tutor. Poden aprofitat la imatge de la vostra portada del treball 
  • Diapositiva 2-->En un altra diapositiva. o si voleu mentre mostreu la anterior heu de fer un resum de la vostra introducció on heu de dir (EXPLICAR PARLANT, NO ESCRIVINT TOT, COM A MOLT ALGUNES FRASES): 
   • Justificació de perquè s'ha escollit el tema
   • Objectiu del treball (no cal escriureu, ja ho posareu i fareu més ènfasí quan comenceu a explicar la part experimental, però si anomenar-ho)
   • Hipòtesis de treball (no cal escriureu, ja ho posareu i fareu més ènfasí quan comenceu a explicar la part experimental, però si anomenar-ho)
   • Metodologia (no cal escriureu, ja ho posareu i fareu més ènfasí quan comenceu a explicar la part experimental, però si anomenar-ho)
   • Recursos emprats (aquí podeu citar les entitats, laboratoris, llocs, , etc. que han fet possible el vostre treball)
  • Diapositives diverses-->Bases teòriques del treball (només les més necessàries per entendre el treball). Eviteu posar "part teoria" No us allargueu massa, el més important és el disseny experimental
  • Diapositives diverses--> Investigació pròpia que heu realitzat. Eviteu posar "part pràctica". Cal explicar amb més detall
   • objectius
   • hipòtesis
   • resultats
   • discussió dels resultats
  • Diapositiva x--> Conclusions generals
  • Si s'escau una selecció de la bibliografia més important (no tota, i només si ho creus necessari, aquelles citacions que han tingut més importància en el treball, o que hi estan més relacionades)

 IMPORTANT!!!!   EXEMPLE DE PRESENTACIÓ DE TdR (CONSULTEU-LA) (si us la descarregueu la podreu veure en format presentació)