dissabte, 26 de gener del 2019

2018: Com afecta l'activat del nostre institut al canvi climàtic?

Consulta el treball
L'alumna Júlia Rovira de segon de batxillerat ha estudiat en el seu TdR la petjada de carboni del nostre institut.
Les conclusions a les que ha arribar han estat:

  • La petjada de carboni de l’Institut Antoni de Martí i Franquès al l'any 2017 ha sigut de 295,34 tones CO2 eq . Valor que s'estableix com a any base.
  • De 0,24 tones CO2 eq per alumne i any. 
  • La font emissora de gasos d’efecte hivernacle amb una major contribució a la petjada de carboni de l’institut és la mobilitat, amb un 41% de les emissions (121 tones de CO2 eq/any), seguida de la construcció de les edificacions, amb un 24% (71 tones CO2 eq/any) i de l’energia elèctrica, amb un 19% (56 tones CO2 eq/any).
  • Aquesta petjada és similar a la d'altres instituts de secundària i inferior a la de les universitats
L'alumna descriu una sèrie de propostes per a la reducció d’aquestes emissions que tota la comunitat educativa hauríem d'escoltat. Entre elles destaquem:
  • Actuacions per a reduir la mobilitat com utilitzar més el transport públic o compartir vehicle o desplaçar-se caminant o en bicicleta. En alguns centres educatius s'han començat a posar en marxa actuacions per aconseguir una mobilitat més sostenible com per exemple: Escola Pla de Girona. Prova pilot de mobilitat sostenible. Centres educatius d'Ulldecona. Projecte camins segurs per a la mobilitat sostenible. IES Las Lomas (Alacant). Projecte Biciescola.
  • Substituir el consum de paper actual per paper reciclat.
  • Substituir de l’enllumenat existent per enllumenat amb tecnologia LED
  • Ús de cisternes amb opció de doble descàrrega.
ANIMEM A TOTHOM A PRENDRE CONSCIÈNCIA DEL PROBLEMA I A APORTAR EL SEU GRA DE SORRA